Mese világ (drámapedagógia)

“A játék egy közös élmény “A mese megtanít a szabályok követésére, az együttműködésre, toleranciára, az egymásra figyelő empátiás viszonyulásra, eközben fejlődik a problémamegoldó képesség és a konfliktuskezelés hatékonysága. A játék fejleszti a tanuláshoz szükséges készségeket és képességeket, alakul az énkép, önismeret, kifejezőkészség és kreativitás. A gyerekeket nem a külső szabályok motiválják, hanem a játék öröme. Az együtt töltött idő közösséget kovácsol.