Tanulásmódszertan – mert tanulni jó

Tanulóink érdeklődéséhez, életkori sajátosságaihoz és konkrét tanulási problémáihoz mindig igazodni érdemes. A különböző tanulmányi feladatokhoz konkrét módszereket adunk és alkalmazunk. Ezért az egyegy foglalkozáson résztvevő tanulók könnyebben, gyorsabban, motiváltabban tanulnak, és javítanak tanulmányi eredményeiken.