Konduktor – tanító

Mozgásfejlesztés-mozgás által előidézett értelmi, érzelmi fejlődés

Olyan pedagógus, aki a nevelési folyamat során rávezeti a gyermeket (autizmus, figyelemzavar, mozgászavar) az élet adta feladatok önálló megoldására. A konduktor rendelkezik az általánosan ismert pedagógusi tulajdonságokkal, különös tekintettel az aktivitás létrehozásának képességével, illetve az együttműködés, a figyelem és a megfigyelés képességével is. A konduktív pedagógia elismeri minden emberi lény megismételhetetlen, kreatív létezését. Az egyénekben differenciáltan megjelenő tulajdonságokra, képességekre építi fel munkája nevelési- és oktatási célrendszerét. A hétköznapi cselekvések közben, mint játék, óvodai, iskolai foglalkozások, a tevékenység és önellátás minden szakaszában rávezeti a gyermeket az önálló megoldásokra, a feladatok aktív módon történő végrehajtására, sőt a feladatok kivitelezésének önálló tervezésére is. A konduktív pedagógia egy olyan mozgásfejlesztő módszer, amely a központi idegrendszer sérülése következtében mozgássérültekké, sérültekké vált gyerekek mozgásfejlesztését, komplex fejlesztését vállalja. Sok területet igyekszik felölelni ezért is nevezhetô komplex módszernek. Természetesen a mozgás fejlesztése mellett a beszéd, a kognitív, érzelmi, területek fejlesztését is megvalósítja.