Családterápia

A rendszerszemléletű megközelítésben a terápia fókuszában a család, illetve az egyén családi kapcsolatai állnak. A terápia a családi kapcsolatokban interakció, kommunikáció révén igyekszik változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban. A családterápia eszköztára rendkívül gazdag, színes és sok szinten mozgatja meg a rendszerfolyamatokat. Ülések gyakorisága, ülésszám többnyire másfél óra. Egy családterápiás folyamat általában 6-25 ülésben zajlik a probléma természetétől függő gyakorisággal. Kezdetben hetenkénti, kéthetenkénti majd havonkénti gyakorisággal. Kiemelt szerepe van a gyermek – és serdülő pszichoterápiával való kombinációnak. A párterápiát és családkonzultációt kizárólag a Magyar Családterápiás Egyesület által képzett családterapeuták vagy családkonzulensek végezhetnek.